இடுகைகள்

ஜனவரி, 2011 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

ஒரு சுடுசொட்டுச் சீனிப்பாகின் வரலாறு

ழ்கீலைத மேலால்எ

கா.. கா.... காதல்

அவளில்லாத திரிசங்கு உயரம்

காதலடைத்த குடுவை

காதல் வளர்பிறை தூக்கம் தேய்பிறை

என்ன பெண்ணடி நீ

காக்க காக்க காதல் காக்க

அகத்தினைத் தந்தவன் அகத்திணை முயல்கிறேன்

சகலம் கலந்த சலனம்

அவள் நெருப்பின் அழகு

சந்தோஷம் அதிர்ச்சி

மேகங்களை வளர்க்கும் தேவதை

மறந்தது என்னை மட்டுமே

இது மெய்த்தேடல்

ஒளியிலே தெரிந்த என் தேவதை

ரிஷிமூலம் நதிமூலம் விழிமூலம்

அடி ஒரு யுகமாய் பத்தடியில் அவள்

ஏன் நான் உனக்குப் பிறகு பிறந்தேன்

சீனச்சிறப்பழகி என் சீனிச்சிரிப்பழகி

கண்ணே உன் கண்ணிடம் ஒரு வேண்டுகோள்

காதலில் நான் ஆத்திகன்

கதிரவன் ஓவியன் ; காதலன் கவிஞன் !

அழகி

லெமூரியாக் கண்டத்தில் வசிக்கும் என் காதலிக்கு