முதன்மை உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்

இடுகைகள்

சிறப்புடையது

மனைவியைக் காதலிக்காதவர்கள் நாட்டுப்பற்று இல்லாதவர்கள்

ஒவ்வொரு ஆண்டும் பிப்ரவரி 14 வந்து போகிறது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் புதுப்புது தேவதைகளுக்கு இறக்கைகள் முளைக்கின்றன. ஒவ்வொரு ஆண்டும் இதய வடிவில் கிடைப்பதை எல்லாம் வாங்கிப் பரிசளித்து வெறித்தனமாகக் காதலிக்கும் காதலர்கள் மேல் கவனமெல்லாம் குவிகிறது. ஆனால் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சத்தமில்லாமல் காதலர் தினத்தைக் கொண்டாடிக் கொண்டிருக்கும் ஒரு கூட்டத்தைப் பற்றித்தான் நான் இன்று எழுதப் போகிறேன். வீட்டார் பார்த்து நிச்சயித்தபடி கல்யாணம் செய்து கொண்டு காதலித்துக் கொண்டிருக்கும் கணவன் மனைவிக்கு என் காதலர் தின வாழ்த்துகள். உங்கள் சார்பாக உங்களில் ஒருவனாக நான் இதை எழுதுகிறேன்.

கல்யாணம் செய்து கொண்டவர்களையே காதலர்கள் பொதுவாக ஆட்டத்தில் சேர்த்துக் கொள்வதில்லை என்று ஒரு பிராது இருக்கிறது. இதில் காதல் கல்யாணம் அல்லாமல், நிச்சயிக்கப்பட்ட திருமணங்களைச் செய்து கொண்டவர்களை எந்த இலக்கணத்தின் படியும் காதலர்களாக இந்தச் சமூகம் கண்டுகொள்ள மாட்டேன் என்கிறது. ஒரு பெண்ணைப் பார்த்து அவளிடம் இதயத்தைப் பறிகொடுத்து, அவள் சிரிப்பில் மயங்கி, அவளிடம் காதலைத் தயங்கித் தயங்கிச் சொல்லி, அவள் யோசித்து யோசித்துச் சம்மதித்து, நிறைய பொய்கள் சொல…

சமீபத்திய இடுகைகள்

எழுத்தறிவிப்பவன் அல்ல இறைவன்

5 - மனைவி அமைவதெல்லாம்... - #முப்பதுக்கும் இருபத்தாறுக்கும் ஓர் உரையாடல்

நீரின்றி அமையாது உலகு

4 - யார் அவள்? - #முப்பதுக்கும் இருபத்தாறுக்கும் ஓர் உரையாடல்

3 - இலக்கியம் - #முப்பதுக்கும் இருபத்தாறுக்கும் ஓர் உரையாடல்

2 - பயணம் - #முப்பதுக்கும் இருபத்தாறுக்கும் ஓர் உரையாடல்

முப்பதுக்கும் இருபத்தாறுக்கும் ஓர் உரையாடல் - 1 - பணம்

கவிதை மட்டும்

வட்டம்

எங்கே ஈவது ?

வகைப்பாடு