சீனச்சிறப்பழகி என் சீனிச்சிரிப்பழகி


ஐந்தடி உயரம்
அகன்ற விழிகள்
சப்பை மூக்கு
சிவக்காத உதடுகள்.
கண்டிப்பாய்த் தெரியும்
நாங்கள் Made for each other என்று
ஆனால்
கனவிலும் நினைக்கவில்லை
என் காதலி
Made in China என்று !

- மதி

(கவிதாட்சரம் தொடரும்)

கருத்துகள்

கருத்துரையிடுக

தொடர்ந்து வாசிக்க..