மறந்தது என்னை மட்டுமே


உன்
பிறந்தநாள்
முகவரி
செல் நம்பர்
இரத்த வகை
கம்மல் வடிவம்
முந்தாநாள் உடுத்திய
சுடிதார் வண்ணம்
இன்னும் இதர இதர
காதலிப்பதால்
என் ஞாபகசக்தி கூடுதடி
வல்லாரைப் பெண்ணே !

- மதி

(கவிதாட்சரம் தொடரும்)

கருத்துகள்

கருத்துரையிடுக

தொடர்ந்து வாசிக்க..