வயிறொட்டிய ஜீவன்கள்


நான் பார்க்கும்
நடைபாதை இரவலர் பலர்
பிச்சைக் காசில் வாங்கிய உணவைத்
தெரு நாய்களோடு
பகிர்ந்துண்டு வாழ்கிறார்கள்.
அவர்களை நாய்கள்
மனிதர்களிடம் இருந்து
காப்பாற்றுகின்றன.

-மதி

படம்: நன்றி: ஜுகைர் அகமத்

கருத்துகள்

கருத்துரையிடுக

தொடர்ந்து வாசிக்க..