நகுக


மனிதர்கள் சிரிக்கும்போது
உலகம் அத்தனை அழகாகிறது.
தூங்கும் குழந்தை
அழகுப் பெண்
ஓட்டைப் பல்லன்
பொக்கைக் கிழவன்.

இடுக்கண்

அது பாட்டுக்கு வந்து கொண்டேதான் இருக்கும்.

அசிங்கம் மூச்சு முட்டுகிறது.

தயை கூர்ந்து
நகுங்கள். 

- மதி

படம் தந்துதவியமைக்கு நன்றி : Alexandra Bellink

கருத்துகள்

தொடர்ந்து வாசிக்க..