மீதிக் கவிதை


அடுத்த அறையில்

அப்பா விடும் குறட்டைச் சத்தம்
என் அறைக் கடிகாரம்
நொடி நொடியாய் நடந்து போகும்
கால(டி)ச் சத்தம்
ஒரு மின்விசிறி
என் மூச்சுக் காற்று .....
நான்கு சத்தங்களின் துணையுடன்
நான் தூங்காமலிருக்கிறேன் .இப்படித்தான் துவங்க வேண்டுமென்று
ஒவ்வொரு பின்னிரவும் யோசிக்கிறேன்
தூங்கி விடுகிறேன் !

கருத்துகள்

கருத்துரையிடுக

தொடர்ந்து வாசிக்க..