Aug 6, 2011

வெண்ணிலவின் வடிவில் ஒரு வடு


சைக்கிள் பழகப் போய்
சில்லறை வாரிச் சேர்த்த
சிறு வயதின் தழும்புகள்
என் முழங்கால்களில் இன்னும்
அலங்காரமாய் இருக்கின்றன.
இன்று அவற்றை
வருடிப்பார்க்கையில்
வலிப்பதில்லை.
காயத்தின் நினைவோடு
பிராயத்தின் மற்ற பரவசங்களும்
சேர்ந்து கொள்கின்றன.

அது போலொரு தழும்பாய்த்தான்
அவளையும்
மாற்றிவிட்டிருக்கிறேன்.